ZGZM sprawdza, jak wygląda segregacja odpadów na terenie nieruchomości niezamieszkanych, objętych systemem gospodarki odpadami.

kontenery

Kontrole ruszyły w maju i obejmą 15 wybranych losowo jednostek sektora finansów publicznych.
– Sprawdzamy, jak w danej firmie bądź instytucji wygląda miejsce gromadzenia odpadów, ile znajduje się pojemników na odpady, w jakim są stanie i jak są gromadzone, to znaczy – czy prowadzona jest segregacja odpadów czy też zbierane są nieselektywnie – poinformowała Dagmara Dobroć-Śnioszek dyrektor działu gospodarki odpadami.
Dodajmy, że jest to pierwsza tego typu kontrola od czasu włączenia nieruchomości niezamieszkanych do systemu odpadowego na terenie ZGZM (czyli od lutego 2016 r.).