Komisja konkursowa unieważniła konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych pn. “przeTWORZYMY: spot o recyklingu”.