Komisja konkursowa unieważniła konkurs dla szkół ponadgimnazjalnych pn. „przeTWORZYMY: spot o recyklingu”.