Szanowni Państwo,

Informuję, że działając na podstawie §11 ust. 2 Statutu zwołałem posiedzenie Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 3 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 15:30 w sali konferencyjnej Aqua Hotelu w Polkowicach ul. Młyńska 6, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Informacja ustępującego Przewodniczącego Zarządu Emiliana Stańczyszyna o stanie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dzień 31.12.2018 r. wraz z zasygnalizowaniem najważniejszych wyzwań dla Związku na 2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru zastępcy Przewodniczącego Zgromadzenia ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Zarządu ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Zarządu ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków Zarządu ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członków komisji rewizyjnej ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru przewodniczącego komisji rewizyjnej ZGZM.
Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.
Przyjęcie protokołu Nr XVIII/2018 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 23.08.2018 r.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zarządu ZGZM

Emilian Stańczyszyn