Od 2 marca 2020 r. w związku z koniecznością bieżącego wprowadzania danych do programu „odpadywgminie.com”, wprowadza się w Dziale Finansowym jeden dzień w tygodniu- piątek jako „dzień bez petenta”.

Zgodnie z Zarządzeniem Nr8/20 Przewodniczącego Zarządu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dnia 06.02.2020 r. w sprawie wprowadzenia w Biurze Związku „dnia bez petenta”.