Rekord odwiedzin w PSZOKOd kwietnia do końca czerwca w Centralnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych odnotowano aż 2148 wjazdów.
W letnim sezonie, który sprzyja pracom budowlanym, mieszkańcy najwięcej oddali gruzu. Na kolejnych miejscach w statystykach plasują się odpady wielkogabarytowe, gleba i kamienie, odpady biodegradowalne, drewno oraz opony.

– Mieszkańcy najczęściej przyjeżdżają w poniedziałki i soboty, w godzinach popołudniowych – powiedzieli nam pracownicy Punktu.

Jak usłyszeliśmy, nie jest rzadkością, że panie przywożą niepotrzebne przedmioty same, bez asysty mężczyzn. Dodajmy, że 4 lipca padł rekord dziennych wjazdów: było ich aż 64!
Od lutego br. w Centralnym PSZOK odnotowano 3000 wjazdów mieszkańców z terenu gminy Polkowice, 170 – z gminy Grębocice, 150 – z gminy Chocianów, 90 – z gminy Jerzmanowa, 70 z gminy Radwanice, 15 – z Gaworzyc, 13 – z Przemkowa i 4 z gminy Pęcław.