Dnia 3 stycznia 2024 r. odbyło się otwarcie Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Przemkowie i w Koźlicach, w gminie Gaworzyce.

PSZOK w Przemkowie i Koźlicach jest już czynny dla mieszkańców Związku Gmin Zagłębia Miedziowego. Na otwarciu w Przemkowie pojawili się mieszkańcy zainteresowani nowym obiektem na mapie gminy. Natomiast otwarciu PSZOK-u w Koźlicach towarzyszył sznurek aut ustawionych przy bramie wjazdowej. Mieszkańcy zaraz po otwarciu PSZOK, skorzystali z jego usług i pozbyli się przywiezionych przez siebie odpadów.

Tym samym, na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego funkcjonuje aktualnie pięć PSZOK-ów, w których mieszkańcy ZGZM mogą nieodpłatnie oddać niemal wszystkie odpady komunalne powstałe w gospodarstwie domowym:

– PSZOK w Polkowicach przy ul. Działkowej 18, w Radwanicach przy ul. Stolarskiej 6, w Grębocicach przy ul. Spółdzielczej 34A oraz dwa nowe punkty w Przemkowie, przy ul. Ceglanej 6A oraz w Koźlicach 65A.

Budowa punktów została dofinansowana z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. Inwestycja wyniosła niemal 6,5 mln zł.