Uprzejmie przypominamy o terminie płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Opłatę należy uiszczać do 15 dnia każdego miesiąca za dany miesiąc.

Wpłaty dokonuje się na indywidualny rachunek bankowy właściciela nieruchomości.