wykrzyknikZbliża się termin pierwszej płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Termin ten mija 15 lipca 2013 roku. Opłaty należy uiszczać na numery kont bankowych przyznanych indywidualnie dla każdej zamieszkanej nieruchomości.
Pismo z takim numerem konta mieszkańcy otrzymają w specjalnym liście.
Właściciele lub zarządcy nieruchomości, którzy do 15 lipca nie otrzymają pocztą listu z indywidualnym numerem konta bankowego, mogą o ten numer wystąpić bezpośrednio w Biurze Związku w Polkowicach.
Informujemy, że ZGZM nie będzie tworzyć i udostępniać płatnikom tzw. książeczek opłat.
Informacje pod numerami telefonów: 76 840 14 60,   840 14 65,  840 14 69
i 840 14 70 lub mailem na: biuro@zgzm.pl