Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na tytuł gazetki, poświęconej problematyce gospodarki odpadami.Wymyśl tytuł – przyślij zgłoszenie! Związek Gmin Zagłębia Miedziowego ogłasza konkurs na tytuł gazetki, poświęconej problematyce gospodarki odpadami.
Będzie to czterostronicowa publikacja edukacyjno-informacyjna, wydawana od przyszłego roku w gazetowym formacie A3 – podobna do wkładki, która znajduje się w listopadowym wydaniu „Kuriera”.

Udział w konkursie mogą wziąć wszyscy mieszkańcy gmin, wchodzących w skład ZGZM.
Propozycję tytułu należy nadesłać na adres Biura Związku: ul. Mała 1, 59-100 Polkowice – z dopiskiem „Konkurs” lub pocztą elektroniczną na m.bozynska@zgzm.pl.
Na konkursowy list czekamy do 15 grudnia. Zwycięzca – autor wybranego tytułu otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 400 zł brutto.
Szczegóły konkursu zapisano w regulaminie, który znajduje się poniżej.