Śmieciowe odpady

W 2013 r. w całej Polsce odebrano blisko 11 mln ton odpadów komunalnych – wynika z ogłoszonego niedawno zestawienia, opublikowanego przez Ministerstwo Środowiska.
Dane pochodzą z rocznych sprawozdań marszałków województw. Według statystyk, najwięcej odpadów odebrano w Mazowieckiem – 1,64 mln ton, a najmniej – w Świętokrzyskiem – 204,5 tys. ton. Dolny Śląsk wyprodukował nieco ponad 1,23 mln ton odpadów komunalnych i znalazł się na trzecim miejscu w tym zestawieniu.
nasze województwo góruje natomiast („lepsze” wyniki osiągnęło tylko woj. podlaskie) w ilości odpadów, skierowanych na składowiska. Zdeponowaliśmy na nich łącznie 14 tys. 495 ton. Dla porównania: w woj. wielkopolskim zebrano ponad 1,09 mln ton, a na składowiska trafiło tam blisko 163 tys. śmieci.