Odbiór odpadów w dniu 12.11.2018 r. będzie odbywał się zgodnie z harmonogramem wywozu.