Mieszkańcy Związku Gmin Zagłębia Miedziowego mają obowiązek oznaczyć swoje pojemniki do zbierania odpadów adresem nieruchomości oraz rodzajem zbieranej w nim frakcji. W tym celu ZGZM przekazuje naklejki na pojemniki, na których można wpisać adres nieruchomości. Ponadto na naklejkach znajduje się nazwa zbieranego rodzaju odpadów (niesegregowane lub BIO) oraz informacje dotyczące prawidłowej segregacji. Naklejki do tej pory były dostępne tylko w biurze Związku w Polkowicach, przy ul. Małej 1. Teraz będzie można je otrzymać także w Urzędzie każdej z gmin należącej do Związku.