INFORMACJA O NADANIU NUMERU RACHUNKU DLA MIESZKAŃCÓW GMIN KOTLA I ŻUKOWICE

Pisma z informacją o nadaniu numeru rachunku, na który należy uiszczać opłatę za gospodarowanie odpadami, są w trakcie wysyłki. Mieszkańcy powinni otrzymać dokument drogą pocztową, do końca stycznia 2024 r..

Przypominamy, że opłatę za styczeń należy uiścić w terminie 7 dni od daty otrzymania numeru indywidualnego rachunku bankowego. W kolejnych miesiącach opłatę należy uiszczać w terminie do 15 dnia miesiąca z góry.