książeczka opłatWysokość opłaty za śmieci na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w 2015 r. nie zmieni się. Wciąż obowiązują dwie stawki: 14,50 zł – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 29 zł – dla pozostałych gospodarstw domowych.
Od początku roku wielu mieszkańców dzwoni do Biura Związku z pytaniem, czy – i o ile – wzrosła opłata za śmieci. Zaniepokojonych uspokajamy: w 2015 r. żadnej zmiany w cenniku nie będzie.
– Koszty i przychody naszego systemu gospodarowania odpadami bilansują się, a to znaczy, że póki co, możemy zachować dotychczasowe stawki – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn.
Warto dodać, że wiele gmin w Polsce po pierwszym roku obowiązywania nowej ustawy śmieciowej musiało zweryfikować dotychczasowe opłaty. W wielu przypadkach okazało się, że przyjęte przez samorządy stawki były zbyt niskie w stosunku do kosztów, jakie poniesiono na gospodarkę odpadami, często też niewielka była różnica między opłatą za śmieci segregowane i niesegregowane. Zwrócił na to uwagę Trybunał Konstytucyjny i zalecił zmianę przepisów w tym zakresie. Uwzględniła je nowelizacja ustawy śmieciowej, wprowadzona w październiku ub.r.