Logo Dziennika UrzędowegoOd 24 czerwca właściciele jednoosobowych gospodarstw domowych z terenu ZGZM będą mogli składać nowe deklaracje, by płacić za śmieci niższą stawkę.
Zgromadzenie Związku podjęło uchwałę w sprawie niższych stawek za wywóz i zagospodarowanie odpadów 6 czerwca. Uchwała w rekordowym czasie czterech dni przeszła pozytywna ocenę nadzoru prawnego wojewody i już została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego. Zacznie obowiązywać od 24 czerwca.

Przypomnijmy, że chodzi o stawkę niższą od obowiązującej o połowę: gospodarstwa jednoosobowe, segregujące śmieci, będą mogły za nie płacić 14, 50 zł. Wcześniej jednak powinny jeszcze raz wypełnić i złożyć w siedzibie Związku deklarację o opłacie.
Nowy formularz deklaracji – podobnie, jak uchwała o stawkach – zacznie obowiązywać od 24 czerwca 2013 r. Opłaty wszyscy właściciele nieruchomości zamieszkanych na terenie ZGZM powinni uiścić do 15 lipca 2013 r.

Dodajmy, że w przypadku braku segregacji odpadów gospodarstwa jednoosobowe będzie obowiązywać opłata w wysokości 29 zł.