od lewej: wiceprzewodniczący ZGZM Wiesław Wabik, przewodniczący ZGZM Emilian Stańczyszyn oraz prokurent „Remondis” Mariola Wołyńska

Zakończyła się procedura, związana z przetargiem na wybór firmy, która na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego będzie odbierać i zagospodarowywać odpady komunalne. Przetarg wygrało Konsorcjum Wykonawców, złożone ze spółki Remondis z Warszawy – lidera konsorcjum oraz Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych van Gansewinkel z Legnicy. 15 października w siedzibie Związku podpisano umowę na wykonanie usługi.
Konsorcjum przejmie obowiązki od 1 lutego 2016 r. Zgodnie z umową do jego zadań będzie należał odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców z terenu ZGZM, a także z nieruchomości niezamieszkanych. Konsorcjum zawiezie nasze odpady do odpowiednich zakładów, które zajmują się ich przetwarzaniem i będzie dbać o odpowiednie poziomy segregowanych frakcji. Będzie również zarządzać Centralnym PSZOK-iem w Polkowicach. Tam też utworzy nowe Biuro Obsługi Klientów.
Do innych zadań firmy należy m.in. mycie, dezynfekcja i wypompowywanie odcieków z podziemnych pojemników na odpady zmieszane oraz prowadzenie „Gratowozu” – akcji zbiórki odpadów wielkogabarytowych z terenu Związku. Wartość podpisanej umowy, która ma trwać 44 miesiące, wynosi 28 mln 347 tys. 913 zł.