Przypominamy, że od 1 stycznia 2016 r. na terenie naszych ośmiu związkowych gmin obowiązują nowe stawki opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

Właściciele i zarządcy nieruchomości nie muszą z powodu tej zmiany składać nowej deklaracji w Biurze ZGZM.
Osoby które opłatę śmieciową uiszczają w ramach tzw. zlecenia stałego w swoim banku, powinny natomiast pamiętać, by poinformować bank o zmianie stawki. Unikną w ten sposób niedopłaty, wynikającej z różnicy między nową a „starą” opłatą.
Od 1.01.2016 r. miesięczna opłata za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych wynosi 17,50 – dla gospodarstw jednoosobowych oraz 35,00 zł – dla gospodarstw wieloosobowych.