Sąd Okręgowy w Legnicy, w ramach zabezpieczenia roszczeń pozwu, nakazał właścicielom dwóch stron internetowych usunięcie zdjęć i wpisów, które zawierają oszczerstwa i godzą w dobre imię członków zarządu ZGZM. Decyzja mówi również o zakazie publikacji takich materiałów dotyczących Emiliana Stańczyszyna, Wiesława Wabika i Marka Tramś – zarówno w internecie, jak i w prasie drukowanej.
– Od kilkunastu miesięcy jesteśmy publicznie znieważani i zniesławiani w sposób, który nie ma nic wspólnego z prawdą ani wolnością słowa – powiedział szef ZGZM Emilian Stańczyszyn. – Szkalujące wypowiedzi i publikacje mają wpływ nie tylko na nasze życie osobiste i naszą pracę, ale również na wizerunek instytucji, którą reprezentujemy, w oczach mieszkańców.
Do postanowienia sądu aż do zakończenia sprawy muszą się dostosować trzej autorzy a zarazem właściciele pism „Wolna Prasa Chocianowa”, „Wolna Prasa Polkowic”, „Wolny Powiat Polkowicki” oraz stron internetowych www.wolnepolkowice.pl i wolnychocianow.pl.
W uzasadnieniu decyzji Sądu Okręgowego w Legnicy czytamy m.in.:
„(…)zamieszczanie w ww. artykułach treści naruszających ich dobre imię, może doprowadzić do utrwalenia się w opinii publicznej negatywnego obrazu powodów, jako osób niegodnych zaufania oraz piastowania powierzonych funkcji”.

Skan pisma sądowego