Związek Gmin Zagłębia Miedziowego przygotował naklejki na pojemniki dla właścicieli nieruchomości niezamieszkanych (np. sklepy, biura, zakłady pracy itp.), którzy złożyli deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami.

Naklejki można odebrać w biurze ZGZM w Polkowicach, przy ul. Małej 1.