Szkoły w Trzebnicach, Wysokiej i Parchowie – to zwycięzcy naszego konkursu na najładniejszy „kącik odpadowy”. W czwartek 22 grudnia gościliśmy laureatów w Biurze Związku i wręczyliśmy zasłużone nagrody.
W konkursie wzięło udział siedem szkół: SP w Szklarach Dolnych, SP nr 1 w Polkowicach, SP nr 1 w Przemkowie, Zespół Szkół w Białołęce, SP w Trzebnicach, SP w Parchowie i Sp w Wysokiej. Wszystkie zgłoszone prace spełniały warunki formalne, określone w Regulaminie konkursu. Pomysłowość i jakość wykonania członkowie komisji oceniali, wizytując poszczególne placówki.
„W wyniku merytorycznej oceny prac w miejscu ich prezentacji, tj. w poszczególnych szkołach – biorąc pod uwagę wartość edukacyjną przygotowanych kącików odpadowych, atrakcyjność, estetykę
wykonania i prawdopodobny poziom zaangażowania uczniów w wykonanie pracy, a także pomysłowość i trafność wybranej nazwy kąciak – za najładniejsze uznano trzy prace, przyznając im następujące miejsca:
    I miejsce – kącik pn. „Trzebnickie dzieci segregują śmieci”, wykonany w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Trzebnicach,
  II miejsce – kącik pn. „Czy papierek czy plasticzek, wszystko ma swój pojemniczek”, wykonany w Publicznej Szkole Podstawowej w Wysokiej,
 III miejsce – kącik pn. „Wybieg mody dla butelek” wykonany w Szkole Podstawowej w Parchowie.
Podczas spotkania w Biurze ZGZM, na którym ogłoszono wyniki konkursu nagrody odebrali: koordynatorzy – Jolanta Bartczyszyn, Jacek Dworczyński oraz Katarzyna Tobiś, a także uczniowie, którzy zaangażowali się w prace nad stworzeniem kącika: Aleksandra Korta, Joanna Blicharska, Patrycja Dusza – z SP w Trzebnicach, Ilona Łukawa, Magdalena Talaga, Roksana Wiśniewska, Mateusz Susfał, Milena Kamoda – z SP w Wysokiej oraz Igor Chyliński, Zuzanna Samborska, Wiktoria Rystwej, Zuzanna Rolak i Kacper Januszko z SP w Parchowie.
ZGZM ufundował również nagrody dla szkół, w których powstały trzy najpiękniejsze kącik; do każdej placówki trafił komplet 500 worków na segregowane odpady.