Związek Gmin Zagłębia Miedziowego posiada wolne pojemniki na odpady zmieszane, które może udostępnić (wydzierżawić) właścicielom nieruchomości.
Na chętnych czeka około 100 pojemników 120-litrowych oraz kilkanaście kontenerów 1100-litrowych. Odbiór i transport pojemników – we własnym zakresie.
Dzierżawa pojemnika jest odpłatna i kosztuje miesięcznie 1,50 zł (za 120 l) oraz 10 zł (za 1100 1). Opłaty uiszcza się na podstawie faktur, wystawianych przez ZGZM.