Związek Gmin Zagłębia Miedziowego prowadzi monitoring 15-stu Osiedlowych PSZOK-ów, w tym 7 punktów w gminie Polkowice, 3 w gminie Jerzmanowa, jednego w Przemkowie i w Radwanicach oraz 3 punktów w Chocianowie. Zarówno na podstawie zapisów monitoringu, jak i wizji w terenie przygotowywane są zgłoszenia na policję.

W 2022 r. dokonano 137 zgłoszeń na Policję lub Straż Miejską. Poniższa tabela wskazuje ile ze zgłoszeń zostało zakończonych nałożeniem kary, pouczeniem lub niewykryciem sprawców. Część ze zgłoszonych spraw nie została jeszcze zakończona na dzień 10.01.2023 r.

Tabela 1: liczba zgłoszeń z poszczególnych gmin w 2022 r.

gmina Chocianów Jerzmanowa Polkowice Przemków Radwanice suma
liczba zgłoszeń 68 9 42 13 4 136
niewykrycie sprawców 16 2 6 3 1 28
mandat 21 4 12 5 1 43
pouczenie 15 0 24 4 0 43
sprawy niezakończone 16 3 0 1 2 22

 

Niechlubnym zwycięzcą rankingu na liczbę zaśmieceń jest gmina Chocianów, skąd pochodzi 50% zgłoszeń. W 20-stu przypadkach zanieczyszczeń OPSZOK-ów w Chocianowie na sprawców nałożono mandaty, a w 15-stu pouczono. Wiele spraw na dzień 10.01.2022 r. jest w toku. W gminie Polkowice zgłoszono 42 zaśmiecenia, z czego w większości przypadków ujęto i ukarano sprawców. 12-stu zaśmiecających zostało ukaranych mandatem, a 24-ech pouczonych. W Przemkowie zgłoszono 13 przypadków zaśmieceń i udało się uchwycić i ukarać 9-ciu sprawców. Niewiele, bo tylko 4 zgłoszenia dotyczą gminy Radwanice, gdzie zazwyczaj panuje porządek.

Wykres 1: Sposoby rozwiązania spraw o zaśmiecenia w 2022 r.

Powyższa tabela wskazuje w jaki sposób zostały rozwiązane zgłaszane przez ZGZM sprawy o zaśmiecenia, które na dzień 10.01.2023 r. zostały zakończone. Tyle samo wychwyconych sprawców zaśmieceń zostało ukaranych mandatem i pouczonych. Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Straż Miejską lub Policję pociągniętych do odpowiedzialności zostało 76% sprawców zaśmieceń, a 24% zgłoszonych spraw zakończyło się niewykryciem sprawcy.

Niestety monitoring ma swoje ograniczenia, nie każdy przypadek zaśmiecenia widoczny na nagraniu nadaje się do zgłoszenia. Jeśli nie uda się uchwycić dokładnego wizerunku sprawcy, który porusza się pieszo lub na rowerze, wtedy namierzenie tej osoby jest niemożliwe. W niektórych przypadkach nawet dobrze widoczny wizerunek nie pozwala na ustalenie danych osoby zaśmiecającej, dlatego w 2022 r. 24% zgłaszanych spraw zakończyło się niewykryciem sprawców.