Zakończyliśmy konkurs plastyczny „Związkowa Gmina o segregacji nie zapomina”.

Konkurs polegał na wykonaniu ilustracji z charakterystycznym budynkiem/obiektem znajdującym się w związkowej gminie oraz elementem związanym z segregacją odpadów.

Dzieci sprawiły się świetnie. Jesteśmy zachwyceni każdą ze 164 nadesłanych prac.

Komisja konkursowa oceniła otrzymane prace nadając punkty za zgodność pracy konkursowej z założeniami Regulaminu, walory ekologiczne, estetykę oraz pomysłowość wykonanych ilustracji. Na podstawie tych kryteriów w każdej gminie wyłoniono laureatów I miejsca oraz wyróżnienie.

Tym samym nagrodzono:

GMINA CHOCIANÓW:

I miejsce: Lena N., 8 lat

wyróżnienie: Karolina J., 10 lat

GMINA JERZMANOWA

I miejsce: Oliwia K.,

I miejsce: Oliwia K., 9 lat

wyróżnienie: Zofia D., 8 lat

wyróżnienie: Zofia D., 8 lat

GMINA GAWORZYCE

I miejsce: Kacper K. 9 lat

I miejsce: Kacper K., 9 lat

GMINA GRĘBOCICE

I miejsce: Szymon P., 6 lat

GMINA PĘCŁAW

I miejsce: Kacper T., 11 lat

I miejsce: Kacper T., 11 lat

Wyróżnienie: Wiktor G., 9 lat

Wyróżnienie: Wiktor G., 9 lat

GMINA POLKOWICE

I miejsce: Julia M., 10 lat    

I miejsce: Julia M., 10 lat

zgzm

Wyróżnienie: Oliwia S., 11 lat

GMINA PRZEMKÓW

I miejsce: Jakub K., 10 lat   

I miejsce: Jakub K., 10 lat

Wyróżnienie: Daniel N., 12 lat

Wyróżnienie: Daniel N., 12 lat

GMINA RADWANICE

I miejsce: Natalia M., 12 lat 

I miejsce: Natalia M., 12 lat

     Wyróżnienie: Hanna F., 11 lat

Wyróżnienie: Hanna F., 11 lat

GMINA ŻUKOWICE

nasz park

I miejsce: Aleksandra K., 9 lat

Wyróżnienie: Gabriela M., 7 lat

Wyróżnienie: Gabriela M., 7 lat

Komisja zdecydowała przyznać dodatkowe wyróżnienia czwórce uczestników:

Rachela D., 10 lat, Gmina Polkowice

Zofia W., 9 lat, Gmina Żukowice

Anna W., Gmina Pęcław, 8 lat

Zofia R., Gmina Polkowice, 12 lat

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie pn. „Związkowa Gmina o segregacji nie zapomina”.

Konkurs polega na wykonaniu ilustracji na kartce formatu A4, która przedstawiać będzie CHARAKTERYSTYCZNY budynek, miejsce lub obiekt znajdujący się w gminie oraz elementy związane z SEGREGACJĄ ODPADÓW.

Konkurs skierowany jest do dzieci w wieku 6-12 lat, zamieszkujących gminy członkowskie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego (tj. Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Kotla, Pęcław, Polkowice, Przemków, Radwanice, Żukowice).

Głównym celem konkursu jest rozpowszechnianie wiedzy na temat zasad prawidłowej segregacji odpadów komunalnych, prawidłowego pozbywania się odpadów komunalnych oraz rozpowszechniania informacji dot. zadań Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w funkcjonowaniu systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Konkurs poszerza wiedzę ekologiczną, promuje ideę recyklingu, a także pobudza wyobraźnię, rozwija zdolności plastyczne i wskazuje alternatywę spędzania wolnego czasu. Celem przeprowadzenia konkursu, jest także wykorzystanie prac konkursowych w książeczce edukacyjnej dla dzieci.

Komisja wyłoni jednego laureata i jednego wyróżnionego uczestnika konkursu w każdej gminie członkowskiej ZGZM. Ponadto każdy uczestnik otrzyma książeczkę edukacyjną wykonaną na podstawie prac konkursowych.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest wykonanie pracy oraz jej złożenie zgodnie z Regulaminem Konkursu:

Regulamin Konkursu „Związkowa Gmina o segregacji nie zapomina” (PDF. 272 KB)

*Regulamin zmieniony w dniu 10.01.2024 r.

Do Pracy Konkursowej należy dołączyć wypełnione i podpisane Oświadczenie oraz Formularz zgłoszeniowy:

Załącznik nr 1. do Regulaminu: Oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego (PDF. 15 KB)

Załącznik nr 2. do Regulaminu: Formularz zgłoszeniowy (PDF. 20 KB) 

Prace Konkursowe należy dostarczyć:

– do dnia 9 lutego 2024 r. do Ośrodka Kultury do godz. zamknięcia instytucji

– do dnia 16 lutego 2024 r., godz. 15:30 do Biura ZGZM (Polkowice, ul. Mała 1)