Z przyjemnością informujemy, że Konkurs plastyczny „Ziemia” zorganizowany dla przedszkoli z terenu ZGZM z okazji Dnia Ziemi, został rozstrzygnięty. Wszystkim przedszkolakom serdecznie dziękujemy za udział oraz pracę włożoną w wykonanie zadania.

Celem konkursu było rozpowszechnianie wiedzy na temat wtórnego wykorzystywania surowców, wskazanie możliwości ponownego wykorzystania i wydłużenia używalności niektórych przedmiotów, poszerzenie wiedzy ekologicznej, promowanie idei recyklingu, a także pobudzenie wyobraźni, rozwijanie zdolności plastycznych i wskazanie alternatywy spędzania wolnego czasu.

W konkurs zaangażowały się: Przedszkole Miejskie nr 2 „Słoneczko” w Polkowicach, Przedszkole Miejskie nr 3 w Polkowicach, Przedszkole Miejskie nr 4 im. Misia Uszatka w Polkowicach, Przedszkole Miejskie nr 6 w Polkowicach, Przedszkole Publiczne nr 1 w Przemkowie, Przedszkole Publiczne nr 2 w Przemkowie, Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie, Przedszkole Miejskie w Chocianowie, Zespół Szkolno-Przedszkolny w Radwanicach, Gminne Przedszkole „Kraina Marzeń” w Jerzmanowej, Przedszkole Publiczne im. Jana Brzechwy w Grębocicach oraz Publiczne Przedszkole w Gaworzycach.

Spośród 89 przekazanych prac, Komisja Konkursowa wyłoniła laureatów I, II i III miejsca oraz trzy prace wyróżnione w konkursie:

 

I miejsce – Jakub Jałowiecki z Publicznego Przedszkola w Gaworzycach,

II miejsce – Sara Buczkowska z  Przedszkola Publicznego w Grębocicach im. Jana Brzechwy,

III miejsce – Adam Kuryłowicz z Przedszkola Publicznego w Grębocicach im. Jana Brzechwy,

wyróżnienie – Liliana Łukaszów z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach,

wyróżnienie – Mikołaj Łukaszów z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Polkowicach,

wyróżnienie – Dżesika Stanaszek-Bilska z Przedszkola Publicznego w Grębocicach im. Jana Brzechwy, oddział w Rzeczycy.

 

Wszystkie dzieci, które wzięły udział w konkursie zostały nagrodzone upominkami.