Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie „Zielony ogród”.

Aby wziąć udział w konkursie wyślij zdjęcia, upcyklingowych* ozdób lub przedmiotów użytecznych znajdujących się w Twoim ogrodzie, na tarasie, działce, czy balkonie (np. kwietniki z palet lub opon itp.). Do zdjęć konkursowych dołącz krótki opis w treści maila. Opisz co znajduje się na fotografii, sposób wykonania lub inne aspekty tworzenia ekologicznego „zielonego” ogrodu.

W treści maila należy wpisać również: imię i nazwisko Uczestnika, adres zamieszkania, adres, pod którym znajduje się formacja roślinna zgłoszona w konkursie, nr telefonu, oświadczenie o zapoznaniu się z regulaminem konkursu, oświadczenie o zapoznaniu się z klauzulą RODO (załącznik nr 1) oraz skan wypełnionej zgody (załącznik nr 2).

Zdjęcia wraz z opisem prześlij na adres: konkurs@zgzm.pl. do dnia 30 czerwca 2022 r.

Nagrodami w konkursie są wyposażone plecaki piknikowe!

*UPCYKLING – ponowne wykorzystanie materiałów przeznaczonych do wyrzucenia w celu nadania im nowej użytkowej bądź ozdobnej formy.

 

 

ZAPOZNAJ SIĘ Z REGULAMINEM KONKURSU:

Regulamin konkursu „Zielony ogród”

Klauzula RODO

Zgoda na publikację zdjęć

 

Plakat - konkurs Zielony ogród