W siedzibie Biura ZGZM odbyło się losowanie nagród wśród uczestników konkursu pn. „Znam nasz system GO”.

Odpowiedzi – pocztą mailową i tradycyjną – nadeszło na adres Związku łącznie 96, jednak komisja konkursowa aż 65 z nich musiała odrzucić. W pierwszym etapie weryfikacji o odrzuceniu odpowiedzi zadecydowały względy formalne: odpowiedzi dublujące się (od tego samego nadawcy) lub nie opatrzone imieniem, nazwiskiem i adresem nadawcy (jak tego wymagał Regulamin konkursu). W drugim etapie komisja konkursowa oceniała prawidłowość nadesłanych odpowiedzi. Aż 33 były błędne lub niepełne.

Ostatecznie prawo do udziału w losowaniu nagród przyznano autorom 31 prawidłowych odpowiedzi.

Oto „szczęśliwcy”, dla których Fortuna była łaskawa:
32-calowy telewizor plazmowy trafi do rąk Oli Wojno z Jerzmanowej, tablet – do Pana Stanisława Torchały z Polkowic, zaś dwa cyfrowe aparaty fotograficzne do Pani Anny Bober z Przemkowa oraz Pana Tomasza Kułagi z Przemkowa.
Zwycięzcom gratulujemy wygranej, a wszystkim Uczestnikom serdecznie dziękujemy za udział w konkursie!

Prawidłowe odpowiedzi:

  1. Jakie frakcje odpadów można wyrzucać do pojemników w Osiedlowych PSZOK-ach na terenie ZGZM?  Odp.Papier, szkło, plastik, metal, opakowania wielomateriałowe.
  2. Czy zardzewiały widelec można wyrzucić do tego samego pojemnika, co karton po mleku?  Odp. Tak.
  3. Do którego pojemnika na odpady powinien trafić stłuczony talerz?  Odp. Do pojemnika na odpady zmieszane.