Wykrzynik

Informujemy, że w wigilię, która w tym roku przypada w sobotę 24 grudnia, Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych przy ul. Działkowej będzie nieczynny.