Osoby, które dzierżawią od ZGZM 120-  i 240-litrowe pojemniki na odpady komunalne muszą podpisać nowe umowy
W związku ze zmianą zapisów dotychczasowej umowy o dzierżawę pojemników 120 l i 240 l (na korzyść dzierżawiących), informujemy o konieczności podpisania nowej umowy na tę usługę.

Podpisywanie nowych umów na korzystanie z usługi wyposażenia nieruchomości w pojemniki na zmieszane odpady komunalne (120 l, 240 l) odbędzie się:

– dla mieszkańców miasta i gminy Polkowic – w siedzibie Związku przy ul. Mała 1 w Polkowicach w dniach od 28 października 2013 r. (poniedziałek) do 15 listopada 2013 r. (piątek) w godzinach od 7.30 do 17.00,- dla mieszkańców gmin Chocianów, Gaworzyce, Grębocice, Jerzmanowa, Radwanice,

Pęcław, Przemków – w urzędach gmin, w dniach od 28 października 2013 r. (poniedziałek) do 15   listopada 2013 r. (piątek) w czasie pełnionych dyżurów w godzinach od 15.00 do 17.00.

Prosimy o zgłaszanie się wszystkich osób, które podpisały wcześniej umowę bądź jeszcze tego nie zrobiły. Nowa umowa nie dotyczy osób, które anulowały wniosek o dzierżawę przed 28.10.2013 r.