Osiedlowe Punkty Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych to punkty, w których mieszkańcy gmin członkowskich ZGZM pozbywają się odpadów selektywnych, takich jak: szkło, papier, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metal. Zlokalizowane są w każdej wiosce i na każdym osiedlu, łącznie na terenie Związku jest ich 528. Celem osiedlowych punktów jest umożliwienie mieszkańcom jak najdogodniejszego pozbywania się odpadów, bez konieczności ich gromadzenia w domu.

Niestety w ostatnim czasie stan porządkowy OPSZOK uległ znacznemu pogorszeniu. Głównym problemem są podrzucane odpady wielkogabarytowe.

Każdy z nas ma bardzo duży wpływ na wygląd Osiedlowych PSZOK. Wystarczy, że zaczniemy stosować się do kilku prostych wskazówek, a utrzymanie punktów w czystości przestanie być problemem.

 

Kilka kroków do czystych PSZOK-ów:

  1. Nie marnuj miejsca

Zgniataj butelki, puszki i rozcinaj kartony przed wrzuceniem do kontenera, tym samym zaoszczędzisz miejsce i zapobiegniesz przepełnieniom.

  1. Przepełnione pojemniki

Jeśli pojemniki są przepełnione, zgłoś ten fakt pod numer 76/847 91 30. Odpady zostaną niezwłocznie odebrane.

  1. Odpady do pojemników

Pozostawianie odpadów (nawet jednego worka) obok pojemników na odpady jest równoznaczne z zaśmiecaniem miejsca publicznego i spełnia znamiona wykroczenia. Odpadów nie można pozostawiać obok kontenerów nawet w przypadku chwilowego przepełnienia, w takiej sytuacji należy skorzystać z innego OPSZOK.

  1. Co z gabarytami?

Odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz odpady z budowy i  remontów należy dostarczyć do Centralnego PSZOK. Mieszkańcy ZGZM, uiszczający opłatę za gospodarowanie odpadami, korzystają z CPSZOK bezpłatnie.

  1. Centralny PSZOK

PSZOK znajduje się w Polkowicach przy ul. Działkowej 18. Godziny otwarcia: poniedziałek-piątek: 12:00 -19:00, sobota: 10:00-15:00.

Masz pytania dotyczące CPSZOK? Zadzwoń pod numer 606 276 657 lub 76/847 91 30.

  1. Masz daleko do PSZOK?

Umów się z sąsiadem lub znajomym i zorganizujcie wspólny wywóz odpadów wielkogabarytowych do Centralnego PSZOK, aby zmniejszyć koszty transportu.

  1. Wiesz kto zaśmieca?

Jeśli jesteś świadkiem zaśmiecania PSZOK? Zadzwoń na Policję lub Straż Miejską. Zaśmiecanie miejsca publicznego jest wykroczeniem i podlega karze grzywny do 500 zł.

 

Dbanie o czystość OPSZOK i odpowiednie pozbywanie się odpadów komunalnych jest niezwykle ważne. Zanieczyszczenia nie dość, że psują estetykę miejsca, to koszty ich uprzątnięcia ponosimy MY WSZYSCY!

Wprowadźmy te kilka prostych zasad w życie dla środowiska i dla nas samych.

 

plakat kilka kroków do czystych PSZOKów