pojemniki prawidłowe

SAMSUNG CSC

Drodzy Mieszkańcy

Informujemy, iż pojemniki 120 l i 240 l przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych (BIO i zmieszanych) muszą spełniać wymagania normy PN-EN 840-1.

  1. Konstrukcja i wytrzymałość pojemnika musi być przystosowana do rozładunku mechanicznego, w tym przez specjalistyczne pojazdy z chwytakami grzebieniowymi.
  2. Powinny posiadać kółka umożliwiające sprawne przemieszczanie.
  3. Pojemniki powinny być utrzymywane w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym (nie mogą być uszkodzone, m.in. muszą posiadać nieuszkodzone, stabilne dno).
  4. Maksymalne obciążenie pojemników 120l to 50 kg, a 240l to 100kg. Nośność pojemników określona przez producenta jest widoczna na każdym pojemniku (prawy róg tuż przy klapie).

Przeciążone pojemniki są narażone na uszkodzenia, niszczą się uchwyty zaczepowe i pękają korpusy.

Zerwanie się przeładowanego pojemnika podczas opróżniania jest zagrożeniem dla pracowników odbierających opady i może być przyczyną wypadku przy pracy.

Podstawa: Uchwała nr VII/26/19 Zgromadzenia Związku Gmin Zagłębia Miedziowego z dn. 26.08.2019 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego.