120 litrów – taką pojemność powinny mieć pojemniki na zmieszane odpady komunalne, które od 1 lipca będą stały przy nieruchomościach w zabudowie jednorodzinnej.

Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego dla zabudowy jednorodzinnej – a więc domów wolnostojących, domów w zabudowie bliźniaczej lub szeregowej – nieruchomość musi być zaopatrzona w co najmniej jeden pojemnik o pojemności 0,12 m3 (120 litrów). Norma uwzględnia średnio 60 l pojemnika na osobę przy dwutygodniowej częstotliwości odbioru odpadów.
Według ustawy (o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) obowiązek zaopatrzenia nieruchomości w pojemnik do zbierania odpadów spoczywa na właścicielu tej nieruchomości.

– Zakup takiego pojemnika to koszt około 100 złotych – powiedział dyrektor działu gospodarki odpadami w ZGZM Arkadiusz Bloch. – Aby ułatwić mieszkańcom realizację tego obowiązku, ZGZM będzie świadczyć dodatkową usługę, polegającą na dzierżawie pojemników na odpady zmieszane.

Opłata za wyposażenie nieruchomości w 1 pojemnik 0,12 m3 wyniesie 1,50 zł miesięcznie.
Osoby, które chcą skorzystać z tej dodatkowej usługi powinny w nieodwołalnym terminie do 15 kwietnia 2013 r., złożyć stosowny wniosek, a następnie podpisać umowę na dzierżawę pojemnika.
Wnioski będą przyjmowane w Biurze ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach.