W ostatnich latach edukacja ekologiczna jest mocno promowana, każda firma, czy instytucja popularyzują wiedzę na temat tego w jaki sposób powinniśmy postępować, aby nie wywierać negatywnego wpływu na środowisko naturalne.
Jednym z aspektów edukacji ekologicznej jest edukacja odpadowa. Na pewno każdy z nas niejednokrotnie zapoznał się z zasadami prawidłowej segregacji odpadów i zasadami odpowiedniego postępowania z odpadami. Mimo to na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego wciąż występują nieprawidłowości z tym związane.

Zgodnie ze zgłoszeniami pracowników Polkowickiej Doliny Recyklingu – firmy zajmującej się odbiorem odpadów komunalnych, mieszkańcy często nie zgniatają butelek PET. Butelki PET najczęściej trafiają do pojemników niezgniecione z zakrętkami, a w związku z tym, transportowana jest spora ilość powietrza.

Zgniatać powinniśmy także puszki aluminiowe i pamiętać o rozcinaniu i zgniataniu kartonów.
To na prawdę zapobiega przepełnieniu pojemników, a każdy dodatkowy odbiór to spory koszt pokrywany z naszych kieszeni!

Inną nieprawidłowościom jest wyrzucanie bioodpadów w workach. Jak najbardziej zrozumiałe jest gromadzenie bioodpadów w domu w worku, tak żeby nie zabrudzić śmietnika, jednak w momencie kiedy wyrzucamy je do pojemnika przydomowego lub półpodziemnego należy te bioodpady wysypać z worka, a zanieczyszczony worek wyrzucić do odpadów zmieszanych. Worki biodegradowalne też nie są dopuszczalne. Na instalacji komunalnej zachowują się podobnie, jak zwykłe worki, które zapychają i niszczą maszyny. Reklamówki znajdujące się w bioodpadach uniemożliwiają ich przetworzenie na dobry jakościowo kompost.

Innym częstym problemem jest zostawianie odpadów pod pojemnikami, w tym odpadów wielkogabarytowych, które powinny trafić na PSZOK lub zostać zabrane w ramach usługi dodatkowej, na którą zapotrzebowanie należy zgłaszać pod nr 76 847 91 30. Przypominamy, że PSZOK-i, z których mogą korzystać mieszkańcy ZGZM znajdują się w Polkowicach, przy ul. Działkowej 18, Radwanicach, przy ul. Stolarskiej 6 i Grębocicach, przy ul. Spółdzielczej 34A.

Naszym wspólnym obowiązkiem jest dbanie o czystość!