Informator Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zmienia wygląd. Od lutowego numeru w tytułowej winiecie pisma pojawiło się słowo „kurier”. – Ono bardziej odzwierciedla charakter naszego miesięcznika – powiedziała nam wydawca, redaktor naczelny Małgorzata-Somerfeld-Lasko.

Wewnątrz numeru znalazły się, oczywiście, najważniejsze informacje na temat działalności ZGZM, w tym artykuł dotyczący zmian w opłatach, które od 1 marca obowiązują spółdzielców. Publikujemy też pierwszy z cyklu artykułów, poświęconych tworzywom sztucznym, a także pouczające spostrzeżenia na temat hodowli dżdżownic kalifornijskich mieszkańca Chocianowa.