Szanowni Państwo, Informuję, że działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, z następującym porządkiem obrad: Otwarcie obrad. Przyjęcie protokołu Nr I/2019 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 03.01.2019 r. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033. Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu. Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2018 r. Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r. Sprawy różne. Zakończenie obrad. Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM Zdzisław Synowiec

Szanowni Państwo,
Informuję, że działając na podstawie § 15 ust. 2 Statutu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego zwołałem posiedzenie Zgromadzenia na dzień 24 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Polkowicach, ul. Św. Sebastiana 1, z następującym porządkiem obrad:

Otwarcie obrad.
Przyjęcie protokołu Nr I/2019 z posiedzenia Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 03.01.2019 r.
Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na lata 2019-2033.
Podjęcie uchwały w sprawie budżetu Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2019 rok.
Podjęcie uchwały w sprawie wyboru członka Zarządu.
Podjęcie uchwały w sprawie cofnięcia wyrażonej zgody na wprowadzanie danych do Rejestru Należności Publicznoprawnych w zakresie należności publicznoprawnych, podlegających egzekucji administracyjnej.
Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji rewizyjnej ZGZM w 2018 r.
Zatwierdzenie rocznego planu pracy Komisji rewizyjnej na 2019 r.
Sprawy różne.
Zakończenie obrad.

Przewodniczący Zgromadzenia ZGZM
Zdzisław Synowiec