Dzisiaj odbyło się uroczyste przyznanie samorządowcom promes, w ramach II edycji Rządowego Funduszu Polski Ład.

Promesy przekazał minister Krzysztof Kubów.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego otrzymał dotację w wysokości 18 000 000 zł, która zostanie przekazana na realizację dwóch zadań. Kwota w wysokości 15 000 000 zł zostanie przeznaczona na modernizację Zakładu Gospodarki Odpadami, obejmującą budowę hali magazynowej wraz z niezbędną infrastrukturą oraz wyposażeniem (m.in. rozrywarka worków, nadawa, kabina wstępna, sito bębnowe, separatory, taśmociągi wraz z konstrukcją wsporczą). W ramach zadania zostaną wybudowane place magazynowe oraz inne elementy infrastruktury niezbędne do funkcjonowania tego typu inwestycji i uzyskania niezbędnych pozwoleń.

Natomiast  3 000 000 zł zostaną przeznaczone na budowę kolejnego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, tym razem w gminie Chocianów.

Przyznane dotację będą miały niebagatelny wpływ na jakość gospodarki odpadami na terenie ośmiu gmin wchodzących w skład ZGZM.

Beneficjentami Rządowego Funduszu Polski Ład zostali również:

powiat Polkowicki, gmina Chocianów, gmina Gaworzyce, gmina Grębocice, gmina Polkowice, gmina Przemków oraz gmina Radwanice.