Mężczyzna wynoszący pojekmnik z odpadamiOd 1 lutego obowiązuje nowy harmonogram odbioru i zagospodarowania zmieszanych odpadów komunalnych z terenu nieruchomości zamieszkanych.

Generalna zasada jest ta sama: odpady wywożone są co dwa tygodnie – w parzyste i nieparzyste tygodnie roku. W harmonogramie poszczególnym dniom odpowiadają odpowiednie symbole, np. PA, WA, ŚB itd. Jeśli w danym tygodniu przypada święto/dzień wolny od pracy, firma wywozowa podała termin zastępczy (w zestawieniu poniżej zaznaczony na kolor czerwony).

Nieparzyste tygodnie

Poniedziałki (PA): 4.01, 18.01, 1.02, 15.02, 29.02, 14.03, 26.03, 11.04, 25.04, 9.05, 23.05, 6.06, 20,06, 4.07, 18.07, 1.08, 13.08, 29.08, 12.09, 26.09, 10.10, 24.10, 7.11, 21.11, 5.12, 19.12.
Wtorki (WA) – 5.01, 19.01, 2.02, 16.02, 1.03, 15.03, 29.03, 12.04, 26.04, 10.05, 24.05, 7.06, 21.06, 5.07, 19.07, 2.08, 16.08, 30.08, 13.09, 27.09, 11.10, 25.10, 8.11, 22.11, 6.12, 20.12
Środy (ŚA) – 6.01, 20.01, 3.02, 17.02, 2.03, 16.03, 30.03, 13.04, 27.04,11.05, 25.05, 8.06, 22.06, 6.07, 20.07, 3.08, 17.08, 31.08, 14.09, 28.09, 12.10, 26.10, 9.11, 23.11, 7.12, 21.12.
Czwartki (CA) – 7.01, 21.01, 4.02, 18.02, 3.03, 17.03, 31.03, 14.04, 28.04, 12.05, 28.05, 9.06, 23.06, 7.07, 21.07, 4.08, 18.08, 1.09, 15.09, 29.09, 13.10, 27.10, 10.11, 24.11, 8.12, 22.12.
Piątki (KA) – 8.01, 22.01, 5.02, 19.02, 4.03, 18.03, 1.04, 15.04, 29.04, 13.05, 27.05, 10.06, 24.06, 8.07, 22.08, 5.08, 19.08, 2.09, 16.09, 30.09, 14.10, 22.10, 12.11, 25.11, 9.12, 23.12.

Parzyste tygodnie

Poniedziałki (PB) – 11.01, 25.01, 8.02, 22.02, 7.03, 21.03, 4.04, 18.04, 2.05, 16.-5, 30.05, 13.06 27.06, 11.07, 25.07, 8.08, 22.08, 5.09, 19.09, 3.10, 17.10, 31.10, 14.11, 28.11, 12.12, 24.12.
Wtorki (WB) – 12.01, 26.01, 9.02, 23.02, 8.02, 22.03, 5.04, 19.04, 30.04, 17.05, 31.05, 14.06, 28.06, 12.07, 26.07, 9.08, 23.08, 6.09, 20.09, 4.10, 18.10, 29.10, 15.11, 29.11, 13.12, 27.12.
Środy (ŚB) – 13.01, 27.01, 10.02, 24.02, 9.03, 23.03, 6.04, 20.04, 4.05, 18.05, 1.06, 15.06, 29.06, 13.07, 27.07, 10.08, 24.08, 31.08, 7.09, 21.09, 5.10, 19.10, 2.11, 16.11, 30.11, 14.12, 28.12.
Czwartki (CB) – 14.01, 28.01, 11.02, 25.02, 10.03, 24.03, 7.04, 21.04, 5.05, 19.05, 2.06, 16.06, 30.06, 14.07, 28.07, 11.08, 25.08, 8.09, 22.09, 6.10, 20.10, 3.11, 17.11, 1.12, 15.12, 29.12.
Piątki (KB) – 15.01, 29.01, 12.02, 26.02, 11.03, 25.03, 8.04, 22.04, 6.05, 20.05, 3.06, 17.06, 1.07, 15.07, 29.07, 12.08, 26.08, 9.09, 23.09, 7.10, 21.10, 4.11, 18.11, 2.12, 16.12, 30.12.