Przypominamy, że dnień 1 stycznia 2018r. jest dniem wolnym od pracy. Zamiast w Nowy Rok, śmieciarki przyjadą i odbiorą odpady zmieszane  4 stycznia 2018 r.