W minioną środę do Polkowic zawitała delegacja Związku Międzygminnego „Pilski Region Gospodarki Odpadami Komunalnymi”.

– Chcieliśmy poznać wasz system gospodarowania odpadami i obejrzeć Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych – wyjaśnił cel wizyty przewodniczący zarządu PRGOK Zygmunt Jasiecki. Towarzyszyli mu zastępca Andrzej Gawłowski oraz kierownik działu gospodarki odpadami Małgorzata Sypuła.

Pilski Związek Międzygminny skupia 14 gmin północnej Wielkopolski. Został założony przed trzema laty – właśnie z myślą o organizacji spójnego systemu śmieciowego i wdrażaniu ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie. Przed nimi m.in. decyzja w sprawie budowy PSZOK-u, dlatego chcieli zobaczyć ten polkowicki. Duże wrażenie na naszych gościach zrobiły podziemne Osiedlowe PSZOK-i.

Podczas spotkania z szefem ZGZM Emilianem Stańczyszynem rozmawiano m.in. o problemach, z jakimi borykają się samorządy po przejęciu zadań związanych z gospodarowaniem odpadami, o ostatnich zmianach w przepisach, unijnych wymaganiach, dotyczących poziomów recyklingu, a także o regionalnych instalacjach przetwarzania odpadów.