Zabudowa wielorodzinna

Odpady ZMIESZANE w każdy PIĄTEK
Odpady BIO w ŚRODY  w nieparzysty tydzień roku (do 31.04.2024)

Harmonogram dotyczy:

MIEJSCOWOŚĆULICANUMER
GAWORZYCEDWORCOWA200
GAWORZYCEDWORCOWA201 c
GAWORZYCEDWORCOWA202 b
GAWORZYCEDWORCOWA203c
GAWORZYCEGŁÓWNA1,1A, 1B
GAWORZYCEKRESOWA86
GAWORZYCELIPOWA50j
GAWORZYCEOKRĘŻNA86
WIERZCHOWICE34 b, 35, 36, 37, 38

Dalków, WM Wzgórze Dalków.

Odpady ZMIESZANE w każdy PIĄTEK

Odpady BIO w ŚRODĘ w nieparzysty tydzień roku (do 31.03.2024)

Przypominamy o konieczności oznakowania pojemników adresem nieruchomości i rodzajem gromadzonych odpadów oraz ich udostępnianiu w dniu odbioru od godziny 6:00.

Informacje dotyczące odbioru odpadów komunalnych można uzyskać
w siedzibie PDR Sp. z o.o. ul. Dąbrowskiego 2 w Polkowicach,
w godzinach od 7:00 do 15:00 lub pod numerem telefonu: 76 847 91 30