Górnikom – mieszkańcom naszych gmin, a także wszystkim Pracownikom KGHM Polska Miedź SA i Ich Rodzinom z okazji Barbórki składamy najserdeczniejsze życzenia zdrowia oraz pomyślności. Niech praca, którą wykonujecie dla naszego wspólnego dobra, zawsze będzie bezpieczna i zapewni komfort w codziennym życiu. Szczęść Boże!