Osoba pisząca na kartce papieruPrzypominamy, że właściciele domów jednorodzinnych, którzy dzierżawią pojemniki na odpady zmieszane, powinni podpisać nową umowę na tę usługę.


Przygotowane dokumenty czekają na mieszkańców w urzędach poszczególnych gmin. Specjalne dyżury potrwają  do 15 listopada 2013 r., do godz. 17.00. Po tym terminie w sprawie nowych umów należy zgłaszać się do Biura ZGZM w Polkowicach.
W treści umów zmianie ulega m.in. zapis dotyczący naliczania opłat – teraz naliczanych „z dołu” oraz okres wypowiedzenia umowy na usługę – nie półroczny, a  miesięczny.