głosowanie władz związkuZgodnie ze statutem kadencja Zgromadzenia, czyli najważniejszego organu ZGZM, pokrywa się z kadencją rad członkowskich gmin. Nowo wybrani przedstawiciele samorządów nie zostają jednak automatycznie nowymi członkami władz Związku.
Osoby, które przez ostatnie cztery lata wchodziły w skład Zgromadzenia pełnią swoje obowiązki dopóty, dopóki gminy nie wybiorą swoich delegatów na Zgromadzenie. Ci z kolei muszą odbyć pierwsze posiedzenie, wybrać przewodniczącego Zgromadzenia, a następnie powołać Zarząd Związku na nową kadencję.
Choć zatem radni we wszystkich gminach już odebrali rajcowskie mandaty, a nowo wybrani wójtowie i burmistrzowie przyjęli obowiązki, we władzach ZGZM wciąż oficjalnie zasiadają ich poprzednicy z kadencji 2010-2014. Taka sytuacja potrwa do początku 2015 r. Spośród ośmiu członkowskich gmin w jednej – Gaworzycach – delegata na Zgromadzenie wybrano bowiem dopiero 29 grudnia ub.r.
Przypomnijmy, że członkami Zgromadzenia ZGZM zostają wójtowie lub burmistrzowie, przewodniczący rad gmin oraz jeden radny z danej gminy.
Wiemy zatem, kto powinien uczestniczyć w posiedzeniu Zgromadzenia, inaugurującym nową kadencję:
Chocianów – Franciszek Skibicki, przewodniczący Rady Gminy Krzysztof Leszczyński, delegat Norbert Piotrowski;
Gaworzyce – Jacek Szwagrzyk, Danuta Pawliszyn, delegat Edward Białek;
Grębocice – Roman Jabłoński, Tadeusz Kuzara, Jan Laszczowski;
Jerzmanowa – Lesław Golba, Tadeusz Kozakowski, Krzysztof Popek;
Pęcław – Artur Jurkowski, Dorota Jewniewicz, Sylwia Kowalczyk-Kapica;
Polkowice – Wiesław Wabik, Emilian Stańczyszyn, Beata Kulikowska;
Przemków – Jerzy Szczupak, Janusz Matuszak, Krzysztof Kania;
Radwanice – Paweł Piwko, Adriana Lebit, Wioletta Rzepka.
Zgromadzenie  z udziałem nowo wybranych Członków Zgromadzenia odbędzie się najprawdopodobniej na początku lutego.