Czerwone puszki PCK

Można wrzucić złotówkę albo 50 zł i w ten sposób wesprzeć akcję pomocy dzieciom z ubogich rodzin. Liczy się każdy grosz. Pieniężną zbiórkę pod hasłem „Zamień głodne dzieciństwo na Godne Dzieciństwo” zorganizował polkowicki oddział PCK. Wolontariuszy spotkamy w piątek 11 kwietnia 2014 r. w markecie Tesco od godz. 14.00 do 20.00.

W Polsce głodnych lub niedożywionych jest ponad pół miliona dzieci. Właśnie te wstrząsające dane sprawiły, że od kilku lat Polski Czerwony Krzyż prowadzi akcję pod nazwą Godne Dzieciństwo – program kompleksowo wspierający dzieci i młodzież.

W jego ramach PCK stwarza dzieciom szansę na zaspokojenie swoich podstawowych potrzeb, edukację i rozwój osobisty, a w rezultacie pozwala na uniknięcie pokoleniowej biedy. Główny nacisk organizatorzy kładą na pomoc dzieciom w wieku od 7 do 18 lat, pochodzącym z najbiedniejszych rejonów naszego kraju, z rodzin zagrożonym wykluczeniem społecznym ze względu na brak pieniędzy na zaspokojenie podstawowych potrzeb, tj. jedzenie, higienę, czy edukację.

Dzięki wszystkim działaniom w minionym roku na pomoc dzieciom zebraliśmy w całej Polsce 356 809, 97 zł. Pieniądze zostały przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach, zakup odzieży i obuwia, wyprawki i pomoce szkolne oraz doposażenie świetlic środowiskowych Polskiego Czerwonego Krzyża.