Po narodzinach dziecka pamiętaj o zmianie deklaracji za odpady!

Przy okazji narodzin dziecka należy pamiętać, że konieczna jest m.in. zmiana deklaracji za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Związek Gmin Zagłębia Miedziowego na bieżąco weryfikuje liczbę osób zamieszkujących daną nieruchomość względem liczby osób zgłoszonych w deklaracjach. Jednak, aby mieszkańcy nie byli narażeni na konieczność regulowania zaległych opłat za odpady (czasami setki złotych), zalecamy bezzwłoczne dokonywanie zmiany deklaracji pod kątem ilości osób zamieszkujących nieruchomość.

Sam meldunek dziecka nie zwalnia z obowiązku złożenia nowej deklaracji odpadowej. Z chwilą zamieszkania na nieruchomości, narodzone dziecko powinno zostać ujęte
w deklaracji. Jest to istotne, ponieważ opieka  nad dziećmi generuje ogromne ilości odpadów w postaci zużytych pieluch, środków czystości czy opakowań po artykułach spożywczych.

Przypominamy tym rodzicom, którzy nie zgłosili swoich dzieci, o dopilnowaniu tego obowiązku. Konsekwencją niezgłoszenia wszystkich osób zamieszkujących nieruchomość może być konieczność uiszczenia zaległej opłaty śmieciowej nawet do 5 lat wstecz.