Na prośbę naszych mieszkańców zamieszczamy dokładniejsze informacje na temat dodatkowych dyżurów, zorganizowanych przez urzędy gmin, na czas składania deklaracji o opłatach za śmieci. We wszystkich gminach oraz w siedzibie ZGZM dyżury te rozpoczęły się od 20 lutego.
Przemków: pomoc przy wypełnianiu i składaniu deklaracji można uzyskać w Punkcie Informacyjnym na parterze Urzędu Miejskiego, w godzinach 15.00 – 17.00. Dyżur potrwa do 1 marca. Więcej informacji na stronie internetowej Przemkowa.
Radwanice: mieszkańcy mogą składać deklaracje w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy do godz. 17.00. Dyżur potrwa do 4 marca.
Gaworzyce: Urząd Gminy, pokój nr 9, dodatkowe dyżury w godz. 15.00-17.00 – do piątku, 1 marca.
Chocianów: Urząd Miasta i Gminy, pokój nr 7 – dyżury w godz. 15.00-17.00 do 1 marca 2013 r.; deklaracje można również składać w biurze podawczym, w pok. nr 5.
W dwóch gminach wyznaczeni pracownicy urzędów pełnią dyżury w terenie. Poniżej załączamy harmonogramy dla poszczególnych sołectw.
Gmina Jerzmanowa