Matematyczną wiedzę można udowodnić nawet za pomocą akcesoriów z odpadów – pokazali  uczestnicy konkursu matematycznego, który niedawno odbył się w przedszkolu nr 2 w Polkowicach.

W konkursie wzięły udział cztery 3-osobowe drużyny pięcio- i sześciolatków z trzech polkowickich placówek. Każdy zespół w tym samym czasie musiał uporać się z zadaniami, w których niepoślednią rolę odgrywały elementy ” z odzysku”, czyli z wysegregowanych odpadów. Należało, na przykład, ułożyć według wzoru ciągi z plastikowych nakrętek, lub rozdzielić odpady zgodnie z poleceniami  („obok kosza na papier połóż 2 zwoje papieru, a obok kosza na szkło połóż o 4 butelki szklane więcej niż było papieru”). Zarówno z liczeniem jak i z odróżnianiem surowców wtórnych dzieci dały sobie świetnie radę,  toteż jury miało nie lada problem (i mnóstwo punktów do podsumowania!) w ocenie poszczególnych zadań. Ostatecznie I miejsce przypadło drużynie z Przedszkola Miejskiego nr 3, miejsce drugie – drużynie z PM nr 6, miejsce trzecie zdobył zespół z grupy V PM nr 2, a wyróżnienie ich przedszkolni koledzy z gr. IV.

Tym ostatnim przypadł natomiast laur zwycięzcy w drugiej konkursowej konkurencji: wykonaniu matematycznej pomocy dydaktycznej w całości z surowców wtórnych! Uczestnicy przynieśli gotowe już prace ze sobą, komisji przyszło zatem jedynie podziwiać pomysłowość autorów. Inwencję twórczą  dało się zauważyć nie tylko w samym pomyśle na pomoc w nauce matematyki, ale i w wykorzystaniu i wykonaniu poszczególnych jej elementów. Na pewno niemała w tym zasługa nauczycieli przedszkolaków, ale – niestety – pracy dorosłych w tym konkursie nie premiowano.

Niezależnie od przyznanego miejsca, wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody, ufundowane przez Związek Gin Zagłębia Miedziowego, który był patronem konkursu. Każdą drużynę punktowano nie tylko za prawidłowość wykonania zadań, ale i za dobrą współpracę w grupie.