Polski Czerwony Krzyż LogoDolnośląski oddział Polskiego Czerwonego Krzyża ma swoją delegaturę w Polkowicach.
To efekt współpracy tej charytatywnej organizacji ze Związkiem Gmin Zagłębia Miedziowego. PCK jest jedną z instytucji, które otrzymały zgodę ZGZM na zbieranie zużytej odzieży w osiedlowych PSZOK-ach. Nowe kontenery na ubrania pojawią się pod koniec roku, wcześniej natomiast – bo już 21 listopada – do Polkowic zawita transport darów z żywnością.
– To już efekt naszej współpracy z Polskim Czerwonym Krzyżem – powiedział szef Związku Emilian Stańczyszyn. – Związek udostępnił PCK pomieszczenie na biuro, z kolei z drugiej strony usłyszeliśmy deklarację współorganizowania różnego rodzaju akcji charytatywnych. Poza tym część zebranej odzieży, w najlepszym stanie, nadającej się do użytku, trafi również do mieszkańców z terenu Związku.

Pierwszy transport darów z PCK nie będzie jednak odzieżowy.
– Na początek otrzymamy osiem ton żywności, która trafi do najbardziej potrzebujących rodzin z terenu gmin Polkowice i Chocianów – powiedziała nam koordynator akcji i pełnomocnik oddziału okręgowego w powiecie polkowickim i głogowskim Agnieszka Gruszczyńska.

Dystrybucją darów zajmą się ośrodki pomocy społecznej, a także parafie. Dary powinny dotrzeć do zainteresowanych osób do połowy grudnia. Agnieszka Gruszczyńska zapowiada, że w najbliższej przyszłości spodziewa się kolejnych transportów z żywnością.

Nowo powołana delegatura Polskiego Czerwonego Krzyża mieści się w siedzibie ZGZM przy ul. Małej 1 w Polkowicach (pokój nr 3). Pracuje w niej dwóch wolontariuszy, którzy przyjmują interesantów od godz. 7.30 do 15.30. Delegatura ma też już swoją stronę na Facebooku