ZGZM oficjalnie przejął nowo wybudowany Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów KomunalnychZGZM oficjalnie przejął nowo wybudowany Centralny Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych. Przy odbiorach końcowych obecni byli przedstawiciele inwestora zastępczego z firmy Inwestor z Głogowa, głównego wykonawcy – Przedsiębiorstwa Robót Inżynieryjnych Budownictwa z Olsztyna, podwykonawców oraz inspektorzy budowlani.

Zgodnie z umową z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który współfinansował budowę, Centralny PSZOK przez pięć pierwszych lat ma być zarządzany przez zewnętrznego operatora. Na pierwsze trzy miesiące Zwiazek zlecił ten obowiązek Przedsiębiorstwu Gospodarki Miejskiej w Polkowicach, później zarządca zostanie wybrany w drodze przetargu.
Centralny PSZOK mieści się przy ul. Działkowej 18 w Polkowicach, w sąsiedztwie składowiska odpadów. Mieszkańcy będą mogli z niego korzystać od 1 kwietnia br. W tej chwili trwają przygotowania do uruchomienia obiektu.