W związku z objęciem obszaru Związku Gmin Zagłębia Miedziowego czerwoną strefą oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców i pracowników, Biuro ZGZM będzie działało w trybie wewnętrznym i zostaje zamknięte dla dostępu interesantów od dnia 19 października do odwołania.

Mieszkańcu skontaktuj się z nami:

  1. Telefonicznie, pod numerem 76 831 21 61, 76 840 14 902
  2. Drogą elektroniczną (biuro@zgzm.pl)
  3. Poprzez platformę ePUAP
  4. Za pośrednictwem korespondencji pocztowej

W przedsionku budynku urzędu oraz na stronie internetowej urzędu udostępnia się wzory druków oraz wniosków.

Interesanci, którzy przybyli do Biura ZGZM w celu pozostawienia pisemnego wniosku, proszeni są o jego wrzucenie do skrzynki znajdującej się w przedsionku (po lewej stronie).

W przypadku zaistnienia konieczności osobistego pilnego załatwienia sprawy w Biurze Związku, przyjęcia interesantów odbywać się będą po uprzednim telefonicznym ustaleniu terminu pod nr 76 8401490.