Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr w Lubinie realizuje projekt o nazwie „Zostań e-OBYWATELEM z ECDL-em”, współfinansowany przez Unię Europejską. W ramach tego projektu dla mieszkańców z terenów wiejskich będą organizowane bezpłatne kursy komputerowe.
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie obsługi komputera oraz przygotowanie do egzaminu ECDL  Słuchacze otrzymują Europejski Certyfikat Umiejętności Komputerowych. Kurs przeznaczony jest dla osób zamieszkujących tereny wiejskie, które: ukończyły 50 rok życia lub powracają na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka, czy też posiadają wykształcenie co najwyżej średnie lub pozostają bez zatrudnienia nie dłużej niż 6 miesięcy.

Zajęcia będą się odbywały 2-3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych w Niemstowie k. Lubina.

REKRUTACJA I INFORMACJE
Miedziowe Centrum Kształcenia Kadr Sp. z o.o.
ul. M. Skłodowskiej – Curie 84
59-301 Lubin
www.mckk.pl
tel. 724 555 552, 76 846 18 30
e-mail: kursy@mckk.com.pl